سکوت  که می کنم ...

گمان نکن ... زندگی خیلی  زیباست

صبر من... زیاد است

فقط ... نگاه می کنم

تا با این همه خواستن و نتوانستن ... کنار بیایم

پنجره اتاق من... شاهد وسعت آرزو هایم هست ... که کم نمی شود

ولی دنیا ... کم آورده است


 

/ 0 نظر / 16 بازدید