کاش واژها ...

کاش واژها

کاش واژه ها فریادم را ترانه می کرد

پرواز را بهانه میکرد

آنجای که خدا بود

آشیانه می کرد...

هر چند که دلم بهانه می کرد

بالَش هَوَسُ ، دست

چیدن ستاره می کرد

کاش ...

 

کاش واژه ها فریادم را ترانه می کرد

از بغض سکوتم حواله می کرد

کنج قفس نِگَهم نمی داشت !

اینگونه نفس ! سزایم نمی کرد ...


/ 7 نظر / 50 بازدید
sevda

♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥[پلک]♥[چشمک]♥[گل] ♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥[پلک]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥ ♥[ماچ]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥[پلک]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥[پلک]♥[چشمک]♥[گل]

sevda

♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥[پلک]♥[چشمک]♥[گل] ♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥[پلک]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥ ♥[ماچ]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥[پلک]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥[پلک]♥[چشمک]♥[گل]

sevda

♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥[پلک]♥[چشمک]♥[گل] ♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥[پلک]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥ ♥[ماچ]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥[پلک]♥ ♥[ماچ]♥[قلب]♥[بغل]♥[پلک]♥[چشمک]♥[گل]

دلتنگ

بسیار زیبا بود آقا [لبخند]مثل همیشه پر محتوا

NAZANIN

زیباست...[قلب]

dano

man mitonam nevashtaham ro inja bezaram ta ham khodeton va ham digaran nazar bedand[عجله] mamnon misham chon ma neveshteham ziade va baraye kasi nemikhonam

سارگل

کااااااااااااااش[ناراحت]